Prispela aj Európska únia

Tento projekt bol realizovaný s podporou Európskej únie

Názov realizovaného projektu: Rekonštrukcia a modernizácia hotela Tatra Trenčín

Miesto realizácie projektu: Západné Slovensko/Trenčianský kraj, Gen. M.R.Štefánika 2, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Zameranie projektu: V rámci projektu prebieha obsiahla rekonštrukcia hotela, ktorej účelom je odstrániť riziká vyplývajúce zo zhoršujúceho sa technického stavu, zmodernizovať hotel prostredníctvom renovácie pôvodných prevádzok, architektonicky aktualizovať interiér a tým zvýšiť atraktivitu hotela a poskytovaných služieb spolu s novovybudovaným wellness centrom.

Názov a sídlo prijímateľa:
SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36690805, Gen. M.R.Štefánika 2, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Začatie realizácie projektu:
01.04.2010

Ukončenie realizácie projektu:
31.12.2012

Výška poskytnutého príspevku:
3 846 753,91 EUR

Riadiaci orgán:
www.economy.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán:
www.sacr.sk