COVID-19
Hotel Elizabeth poskytuje služby svojim hosťom v režime OTP

Pre účely režimu OTP je návšteva v Hoteli Elizabeth povolená za účelom:

  • krátkodobé ubytovanie v súvislosti s výkonom práce
  • krátkodobé ubytovanie za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia
  • dlhodobé ubytovanie