COVID-19
Hotel Elizabeth poskytuje služby svojim hosťom v nasledovnom režime

Všetky prevádzky hotela a hromadné podujatia môžu fungovať v režime základ a tiež bez kapacitných obmedzení alebo obmedzení otváracích hodín. Povinnosť nosiť respirátor v prevádzkach a na hromadných podujatiach zostáva naďalej zachovaná.