Hotel

MILÍ HOSTIA

Hotel Elizabeth, s pôvodným názvom „Erszebet Szalo“, dal postaviť barón Armin Popper. Svoju prevádzku zahájil 1. januára 1902 a ihneď sa stal súčasťou spoločenského a kultúrneho života mesta Trenčín. V roku 1921 bol premenovaný na „Hotel Tatra“. Noblesa sa tu stretla s perfektnou obsluhou a komfortom viedenských podnikov.

Rok 2001 bol pre hotel výnimočný, oslávil svoje špeciálne výročie. Bola to storočnica od jeho postavenia. Hotel prešiel rozsiahlou rekonštrukciou v rokoch 1987 1994 kedy opäť otvoril brány pre svojich hostí. Náročná kompletná rekonštrukcia hotela ešte viac zvýraznila krásu secesného štýlu, v ktorom bol hotel postavený a jeho neopakovateľnú historickú atmosféru.

V roku 2010-2012 prešiel ďaľšou súčasnou rozsiahlou rekonštrukciou na moderný bussiness wellness hotel,
ktorý očarí aj tú najnáročnejšiu bussiness klientelu.
Pozrite si naše video priamo z hotela:

Iste Vás nadchne skutočnosť, že z vyhliadkovej terasy hotela a z reštaurácie ELIZABETH
môžete na hradnej skale obdivovať unikátny, takmer 2000 rokov starý rímsky nápis.

HOTEL POD TRENČIANSKYM HRADOM

Koncom 19. storočia stál na tom mieste hostinec „K červenej hviezde“ (Voros Csillaghoz, Zum roten Stern). Slúžil ako útulok pre obchodných cestujúcich, kde boli aj mašle a kočiareň. Mesto sa začalo postupne vyvíjať na priemyselno-obchodné centrum Považia, rozmáhala sa železničná doprava, začali vznikať menšie a väčšie firmy, stavali sa mosty, kasárne, nemocnica a starý hostinec už nevyhovoval novým požiadavkám.

Nový investor barón Armin Popper ho dal zbúrať a na jeho mieste začal na prahu 20. storočia, vo februári 1900 stavať nový reprezentačný hotel a nájomný dom. Nová budova bola projektovaná v tesnej blízkosti hradnej skaly, ktorá bola ako súčasť hradných zrúcanín v tom čase majetkom grófky Iphigéne dôHarcourt. Mestská rada jej nariadila aby z bezpečnostných dôvodov dala opraviť deštruované a padajúce murivo delovej bašty aj hradnú skalu v rozsahu plánovanej novej stavbe.

 

ZAČIATKY HOTELA

Hotel bol dokončený na jeseň v roku 1901 a uvedený do prevádzky 1.januára 1902. Prvý nájomca Ján Martinschultz, 32-ročný čašník z Budapešti, vybral pre hotel meno Elizabeth (Erszebeth Szalo) na počesť cisárovnej Alžbety, manželky cisára Františka Jozefa I.. Hotel bol najelegantnejším zariadením v Trenčianskej župe, stal sa súčastou spoločensko-kultúrneho života a miestom stretávania sa miestnej smotánky. Od roku 1903 bol nájomcom August Čermák, ktorý zveľadil hotelové služby. Konali sa tu pravidelné tanečné zábavy, plesy, karnevaly, koncerty, kongresy, rôzne oslavy. ale aj zasadania mestského zastupiteľstva a valné zhromaždenia mnohých trenčianskych spolkov.

Na pozvanie baróna Poppera v hoteli vystupovali domáci a zahraniční umelci, operní speváci, viedenská a budapeštianska filharmónia. V roku 1907 vynovil nájomca interiér hotela, plynové osvetlenie bolo nahradené elektrickým, na vetranie boli zabudované elektomotory. Popper sa vášnivo venoval hazardným hrám. V hoteli dal vybudovať kasíno podla vzoru francúzkych nočných klubov. Táto vášeň sa však stala barónovi osudnou. Pre dlhy a finančné machinácie v roku 1910 žiadala Ružomberská úverová banka firmy Hutter a Schwartz uvalenie nútenej správy na jeho majetok. Na verejnej dražbe 15.9.1910 predali päť z ôsmich domov, ktoré Popper vlastnil v Trenčíne. Hotel Elizabeth vydražil za 423 501 korún jeho svokor dvorný rytier Samuel Hahn.

 

ĎALŠIE HISTORICKÉ ETAPY HOTELA

Aj po predaji hotela ešte do roku 1911 obetavý Augustín Čermák organizoval práce na modernizácií hotela. Vykonali sa rozsiahle interiérové úpravy, rekonštruovala sa kaviareň, vybudovala sa kartárska miestnosť, biliardová sála s americkými stolmi, vymenil za nábytok za nový v štýle biedermayer. Hotel bol napojený na mestskú kanalizáciua aj na vodovod, ktorý sa vtedy v Trenčíne budoval. Ďalší nájomca bol viedenský hoteliér, pôvodom Poliak Franc J. Czyzewicz. Hotel Elizabeth – Alžbeta prežíval počas jeho pôsobenia doslova renesanciu. Prichádzali tam účinkovať známe hudobné telesá a hrala sa tu vážna hudba.

Počas prvej svetovej vojny začal hotel chátrať. Od apríla 1916 patril dedičke barónke Hermíne Popperovej – dcére rytiera Hahna a bývalej manželke baróna Poppera. V trenčíne sa zdržovala veľmi málo a hotel prenajímala na skladové účely, začas tam bola pošta a napokom v ňom ubytovala vojakov, ktorí ho zničili. Takto hotel prežil koniec vojny a z ánik Rakúsko-Uhorskej monarchie. Zničený a zadĺžený ho v októbri 1919 odkúpila Tatra Banka, účastinná spoločnosť v Martine za 1 200 000 korún. V októbri 1921 sa zmenil názov hotela na Tatra.

Zdevastovanú a zanedbávanú budovu rekonštruovala Považská stavebná spoločnosť z Trenčína. Objekt bol daný do prevádzky 1.2.1922. Vedúci hotel V. Herclík musel pre zlé riadenie a veľké manko odísť a na jeho miesto nastúpil skúsený hotelier Ján Franek, ktorý vrátil hotelu predvojnovú vysokú európsku úroveň. Do hotela sa vrátil aj kultúrny život, účinkovala v ňom činohra i opera SND z Bratislavy a ND z Prahy. Veľmi obľúbený sa stal v roku 1936 tzv. literárne štvrtky, kde účinkovali známe osobnosti ako Emil Boleslav Lukáč, Laco Novomestský, Ján Smrek, Milo Urban, Rudolf Fábry. Ďalšie obdobie nastalo po prevzatí hotela Slovenskou hotelovou účastinnou spoločnosťou Trenčín, ktorá centralizovala kapitál hotelov Tatra Trenčín, Carlton Bratislava a ďalších s rozhodujúcim postavením Tatra Banky. Boli vykonané rôzne úpravy pod vedením riaditeľa Karola Baxu. Hotel mal v tom čase 85 izieb so 166 lôžkami. V rokoch 1959 – 60 bol vedúcim hotela Pavol Kolečáni a po ňom takmer 30 rokov Jozef Ježík, ktorý mal povesť vynikajúceho hoteliéra.

Od 3.1.1987 bol hotel zatvorený z dôvodu generálnej opravy. Po nej 15.12.1991 prešiel hotel Tatra do majetku mesta Trenčín. Od decembra 1992 hotel prevádzkovala slovensko-kanadská hotelová spoločnosť ATLIFIC s.r.o. 26.3.1994 sa obnovila prevádzka v zrenovovanom hoteli. Riaditeľkou bola Jana Cornelius z Kanady, od roku 1997 bol riaditeľom Ing. Pavol Kušuba.

 

NOVÁ KAPITOLA DLHÉHO PRÍBEHU

V roku 2006 sa stala vlastníkom hotela slovenská spoločnosť SYNOT GASTRO SLOVAKIA s.r.o. V roku 2010 sa začala rozsiahla rekonštrukcia, prestavba a prístavba nových resp. staronových prevádzok zodpovedajúcih nárokom hostí hotelovej kategórie ****. Toto bolo možné len vďaka investícii vo výške 13 mil. EUR, do ktorých významnou čiastkou takmer 3,9 mil. EUR prispela aj Európska únia.

FOTO FOTO

VERÍME, ŽE SA U NÁS BUDETE CÍTIŤ AKO DOMA.

A PRAJEME VÁM PRÍJEMNÝ POBYT V HOTELI ELIZABETH
V TRENČÍNE.