POBYTOVÝ BALÍK
Rodinné momenty pod Trenčianskym hradom

Meet Trenčín with your family and stay together in one of our luxurious interconnecting or adjoining rooms or suites. As a family, you can explore Trenčín on foot, as most of the iconic sights, including Matúš Čák Trenčiansky Castle, are within walking distance of the hotel.

 • Accommodation for two adults and two children (up to 12 years) in a room with a second room with a 20% discount
 • Rich breakfast of fresh and local ingredients
 • Daily 2-hour entry to the wellness center
 • Unlimited access to the Elizabetkovo children's club on an area of ​​52 m2 from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.
 • 10% discount on Thalgo rituals
 • 30% discount on admission to the Green Frog Spa Trenčianske Teplice
 • Unlimited WI-FI connection

In the case of parking in the hotel parking lot, we do not reserve or guarantee a parking space due to the limited capacity of parking spaces. Parking in the hotel parking lot is charged € 15 / night.

Reservation: By phone 032 6506 111 or by email recepcia@hotelelizabeth.sk.

 • Ubytovanie pre dvoch dospelých a dve deti (do 12 rokov) v izbe s druhou izbou s 50% zľavou
 • Bohaté raňajky z čerstvých a lokálnych surovín
 • Denný 2 hodinový vstup do wellness centra
 • Neobmedzený vstup do detského kútika Elizabetkovo na ploche 52 m² v čase od 10:00 do 18:00 hod.
 • Zľava 10% na Thalgo rituály
 • 30% zľava na vstupné do Kúpeľov Zelená žaba Trenčianske Teplice
 • Neobmedzené WI-FI pripojenie

V prípade parkovania na hotelovom parkovisku, miesto na parkovanie nerezervujeme ani negarantujeme z dôvodu obmedzenej kapacity parkovacích miest. Parkovné na hotelovom parkovisku je spoplatnené sumou 15 € / noc. 

Rezervácia: Telefonicky 032 6506 111 alebo emailom recepcia@hotelelizabeth.sk.